Muusika on mind alati paelunud ja olen sellega tegelenud vähemal või rohkemal määral lapsest saati, minu hobid ja huvialad olid ja on olnud sellega seotud.

Nagu muusika oma piiramatutes variatsioonides üleüldiselt, ei jätnud mind külmaks ka elektrooniline žanr, olles seda esimest korda kuulnud. Huvi selles suunas aina süvenes ning tekkis idee ise katsetama hakata.
Uurisin võimaluste kohta ning sain teada Tartus Anne Noortekeskuses tegutsevast Noorte DJ-koolist, kus oli olemas tehnika ning võimalus hakata harjutamas käima, mida ma ka tegin.

Toimusid iganädalased rühma koosolekud, kus räägiti ning anti ülevaade klubieluga seonduvast.

Hiljem tekkis võimalus ka avalikult üles astuda kooli poolt korraldatud üritustel ja ööklubis Atlantis pidude alguses, mis oli hea võimalus kogemuste saamiseks.

Võin öelda, et antud huvikool andis väärt põhja ja teadmised, mis on aidanud mul edukalt edasi tegutseda. Tänan siinkohal kooli eestvedajat Peetrit!

Sügav huvi ja pühendumus on viinud mind edasi ja aidanud mind siia, kus täna olen. Üles astunud olen enamustes Eesti suuremates klubides ja kohtades ning ka Lätis, Saksamaal ja Hispaanias, samuti olen esinenud suurtel festivalidel, sealhulgas Weekend Festival Baltic.